Memòries

Registre històric de la Campanya.


Castella (zombies, poble, fabrique, inquisidor, cova mag arab, mandragores vs olocantos, fabricació items, salvar Fabrique, recuperar cos fill noble...)

De camí a Barna (Una noche en la posada de Alvar el Honesto, convalescencia i estudi llibres i drop)


Barcelona (afincarse, protegir casa Just, relacionarse amb guardia, eliminar clan lladres, identificar origen atacs, trama peces escacs, fabricació nou disseny armadura i contracte per subministrar-la als almogavers, promoció Roger com a cap guardia, relació amb membres de la Cort, Roger de Flor, Ramon Muntaner, Ramon Llull, Jaume II...

Mallorca (missió per recuperar Mallorca, el gobernant sotmes a peces negres escacs s'ha revoltat, combat de masses per abordar i controlar vaixell, rendició de Mallorca, relació amb Roger de Lluria)

Barcelona (trama de falta de pasta als carrers, jueus preocupats, coneixen a Iñigo Montoya, modul Predators i Aliens en la cova, missió de camí per el purgatori/infern per anar fins Saladino, resolució de modul Saladino fent tractes amb el dimoni que volia items) ...... CONTINUARÀ....


Barcelona (reinici trama peces escacs amb somni pjs que veuen que al taulell les peces es recoloquen i identifiquen al sis dits com a propietari de varies peces negres, modul estatues a Barna que es mouen quan no les mira ningú -un guinyo a un gran capítol del Dr Who-, entrada en escena dels grans poders del cel i l'infern per intercedir en la trama dels escacs, campanya contra els castellans amb una guarnició de almogavers que estan a sota el comandament dels Dracs, destrucció del dos grups de mercenaris que asalten la corona i descobrir que Castella es prepara per la guerra contra la Corona i que te un poderos aliat -el princep negre-,
.... continuarà....
ACTUALMENT